DK - Instrukcja obsługi i karta katalogowa spoiwa pyłowego