Angielskie instrukcje obsługi i dokumentacja produktu

Tutaj znajdziesz przydatne informacje o produktach oraz instrukcje obsługi w języku angielskim. Jeśli brakuje Ci instrukcji obsługi, skontaktuj się z nami.

Krety i bagienne strachy na wróble:

Podręcznik użytkownika odstraszacza kretów można znaleźć tutaj.

Odstraszanie ultradźwiękami kun, szczurów i myszy:

Instrukcje użytkowania ekranów USG można znaleźć tutaj.

Farba do podłóg Vesla:

Można znaleźć orientacyjne wykresy kolorów tutaj.

Pełną instrukcję obsługi i kartę danych można znaleźć tutaj.

Środek wiążący Vesla i lakier bezbarwny:

Pełną instrukcję obsługi i kartę danych można znaleźć tutaj.

Ultradźwiękowy środek odstraszający na różne gryzonie:

Pełną instrukcję obsługi i arkusz danych można znaleźć tutaj.